Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"
Средно училище "Панайот Волов"

Бъдещето започва оттук!

      Училище "Панайот Волов" - създадено през 1848 година е определило житейските и творчески траектории на много шуменци.
      Почти няма наш съгражданин, който пряко или косвено да не е свързан с историята на училището.
      Училище, в което са учили и работили Сава Доброплодни, Добри Войников, Васил Друмев, Панайот Волов, Иван Богоров, Атанас Гранитски, Трайко Симеонов, Янко Сакъзов, Димитър Благоев, Еньо Марковски, Станке Димитров, Васил Коларов и много други видни дейци на Възраждането и следосвобожденска България, може да се гордее със своите учители и възпитаници.      Организация на учебния процес, в условия на епидемична обстановка - присъствено и в електронна среда от разстояние.

      Учебните часове в електронна среда ще се провеждат във виртуалните класни стаи на Школо!

      За повече информация, свързана с обучението в Школо и други въпроси, потърсете класните ръководители.


I

Прием в I клас Училището предлага иновативна програма с разширено изучаване от I до IV клас на компютърни науки, английски език, изобразително изкуство.

V

Прием в V клас Прием след завършен IV клас в иновативните паралелки "Знанието не е временно в училище съвременно". Нови методи на преподаване и нова организация на учебния ден...

VII

Прием след VII клас За шеста поредна година СУ "Панайот Волов" - Шумен обявява прием в иновативната профилирана паралелка "Софтуерни и хардуерни науки" - Защита на информацията.

 ШУСТЕГ 2018

___

COVID-19, Актуална информация Протокол за работа в присъствена и електронна среда

15 септември, 2020 г.

Детстко полицейско управление

___

Детстко полицейско управление В мероприятието участваха ученици от 3 А клас...

1 октомври, 2018 г.

"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Информация

Онлайн: 808

Посетители днес: 2225

Общо: 3355897

Контакти:

E-Mail: su_pv@abv.bg

Директор: 054 802 653
        0894 305 031

Заместник-директор: 054 802 531

Шумен, ул. "Съединение" №100

Връзки

МОН РУО Академика Ресурси Матури Начални учители