Обществен съвет

Състав на Обществения съвет:

  • Милена Христова Димитрова - председател;
  • Кремена Алексиева Николова - родител, член;
  • Иван Стоянов Капралов - родител, лен;
  • Добринка Боянова Александрова - родител, член;
  • Галина Благомилова Георгиева - родител, член;
  • Дияна Иванова Тодорова - родител, член;
  • Станислава Иванова Богданова - представител на община Шумен


Документи:

"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Информация

Онлайн: 273

Посетители днес: 14341

Общо: 2176749

Контакти:

E-Mail: su_pv@abv.bg

Директор: 054 802 653
        0894 305 031

Заместник-директор: 054 802 531

Шумен, ул. "Съединение" №100

Връзки

МОН РУО Академика Ресурси Матури Начални учители