Училищна документация

    Удостоверения, правилници


    Обучение


    Училищни учебни планове


    Олимпиади, състезания


    Защита на личните данни


    Инструктаж

"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Информация

Онлайн: 425

Посетители днес: 13989

Общо: 2176397

Контакти:

E-Mail: su_pv@abv.bg

Директор: 054 802 653
        0894 305 031

Заместник-директор: 054 802 531

Шумен, ул. "Съединение" №100

Връзки

МОН РУО Академика Ресурси Матури Начални учители