COVID-19 актуална информация


       Протокол за работа в СУ "П. Волов" в присъствена форма на обучение и обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19


       Уважаеми родители,
       изказваме своята най-искрена благодарност за отговорното отношение и пълното съдействие, което ни оказвате, в ситуация на пандемия. Вярваме, че с общи усилия ще продължаваме да опазваме живота и здравето на учениците и учителите в нашето училище.
       Благодарим Ви!
       Бъдете здрави!


       За периода 16.11.2020 г. - 20.11.2020 г. в Средно училище "Панайот Волов", гр. Шумен заболеваемостта с COVID-19 е следната:
       - Двама карантинирани от РЗИ ученици като контактни на болни близки;
       - Трима учители с положителна проба за COVID-19;
       - Един учител, карантиниран от РЗИ като контактен на болен преподавател.


       За периода 09.11.2020 г. - 13.11.2020 г. в Средно училище "Панайот Волов", гр. Шумен заболеваемостта с COVID-19 е следната:
       - 30 карантинирани ученици, в това число една паралелка в първи клас;
       - трима ученици с COVID;
       - трима учители с COVID;
       - един охранител с COVID.


       За периода 02.11.2020 г. - 06.11.2020 г. в Средно училище "Панайот Волов", гр. Шумен заболеваемостта с COVID-19 е следната:
       - Десет карантинирани от РЗИ ученици като контактни на болни близки;
       - Двама ученици с положителна проба за COVID /които седмица преди да се установи заболеваемостта не са били в контакт с класовете си, поради което не се налага карантиниране на паралелките/;
       - Един учител с положителна проба за COVID;
       - Една медицинска сестра с положителна проба за COVID.


       За периода 26.10.2020 г. - 30.10.2020 г. в Средно училище "Панайот Волов", гр. Шумен има 4 карантинирани от РЗИ ученици като контактни на болни близки;
       - един карантиниран от РЗИ учител като контактен на болен близък;
       - един ученик с положителна проба за COVID /който няколко дни преди да се установи заболеваемостта не е бил в контакт с класа, поради което не се налага карантиниране на паралелката/.


       За периода 05.10.2020 г. - 23.10.2020 г. в Средно училище "Панайот Волов", гр. Шумен има 8 карантинирани от РЗИ ученици като контактни на болни близки;
       един карантиниран от РЗИ учител като контактен на болен близък;
       един ученик с положителна проба за COVID /който седмица преди да се установи заболеваемостта не е бил в контакт с класа, поради което не се налага карантиниране на паралелката/ и един учител с положителна проба за COVID /който седмица преди да се установи заболеваемостта не е бил в контакт с ученици и учители, поради което не се налага карантиниране на паралелки и учители.


       За периода 15.09.2020 г. - 02.10.2020 г. в Средно училище "Панайот Волов", гр. Шумен няма заболели ученици, учители и непедагогически персонал от Ковид-19.    Материали по темата:


"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Информация

Онлайн: 466

Посетители днес: 2995

Общо: 2214935

Контакти:

E-Mail: su_pv@abv.bg

Директор: 054 802 653
        0894 305 031

Заместник-директор: 054 802 531

Шумен, ул. "Съединение" №100

Връзки

МОН РУО Академика Ресурси Матури Начални учители