COVID-19 актуална информация


       Протокол за работа в СУ "П. Волов" в присъствена форма на обучение и обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19


       Уважаеми родители,
       изказваме своята най-искрена благодарност за отговорното отношение и пълното съдействие, което ни оказвате, в ситуация на пандемия. Вярваме, че с общи усилия ще продължаваме да опазваме живота и здравето на учениците и учителите в нашето училище.
       Благодарим Ви!
       Бъдете здрави!


       За периода 12.10.2020 г. - 18.10.2020 г. в Средно училище "Панайот Волов", гр. Шумен няма заболели ученици, учители и непедагогически персонал от Ковид-19.    Материали по темата:


"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Информация

Онлайн: 386

Посетители днес: 267

Общо: 1224254

Контакти:

E-Mail: su_pv@abv.bg

Директор: 054 802 653
        0894 305 031

Заместник-директор: 054 802 531

Шумен, ул. "Съединение" №100

Връзки

МОН РУО Академика Ресурси Матури Начални учители