Средно училище "Панайот Волов"
град Шумен

Потребител: Анонимен
   Сентенция:
   Нуждите ни растат не толкова от истинските необходимости, колкото от увеличение на безполезните желания. Необходимостта понякога завършва с излишество.
   Забавно:
- К'ви са тия билети?
- За делфинарника във Варна
- Делфинариум се казва.
- Баба ти на село свинете в свинариум ли ги гледа?

ПРИЕМ 2018 - 2019 ГОДИНА

Бъдещето започва оттук!

      СУ "Панайот Волов" - Шумен обявява прием за учебната 2018/2019 г. в I, V и VIII клас. От следващата учебна година обучението във всички степени целогодишно ще се осъществява на една смяна в изцяло обновена материална база.


      Прием в първи клас:
      Училището предлага иновативна програма с разширено изучаване от I до IV клас на компютърни науки, английски език, изобразително изкуство.


      Прием в пети клас:
      СУ "Панайот Волов" - Шумен обявява прием след завършен IV клас в иновативните паралелки "Знанието не е временно в училище съвременно".


      Прием след седми клас:
      От учебната 2018/19 г. училището разкрива прием в професионалната паралелка "Компютърна графика" с придобиване на трета степен на професионална квалификация.