Средно общообразователно училище "Панайот Волов"
град Шумен

Потребител: Анонимен
   Сентенция:
   Клеветата нанася удари обикновено на достойни хора: така и червеите се нахвърлят предимно на хубавите плодове.

      Училище "Панайот Волов" - създадено през 1848 година е определило житейските и творчески траектории на много шуменци.

      Почти няма наш съгражданин, който пряко или косвено да не е свързан с историята на училището.
      Училище, в което са учили и работили Сава Доброплодни, Добри Войников, Васил Друмев, Панайот Волов, Иван Богоров, Атанас Гранитски, Трайко Симеонов, Янко Сакъзов, Димитър Благоев, Еньо Марковски, Станке Димитров, Васил Коларов и много други видни дейци на Възраждането и следосвобожденска България, може да се гордее със своите учители и възпитаници.
      Свой отпечатък в новата история на СОУ "Панайот Волов" оставят и световно известната оперна певица Александрина Милчева, цигуларката Гинка Гичкова, основателят на българската държавна консерватория - Стефан Анастасов; естрадният композитор Димитър Бояджиев; известните цигулари Веселин и Борис Спирови, магът Астор; поетът Борислав Геронтиев - редактор в БНТ;
диригентката Венета Вичева; проф. Добрин Добрев и много други, разнесли славата на родното училище далеч зад пределите на Родината.
      Ние, техните приемници, чертаем нови пътища, съизмерими с времето, в което живеем, готови да отговорим на потребностите на младите хора, съхранявайки традициите на първоучителите.
      Днес в училището работят 49 висококвалифицирани учители, от които eдин с първа, четиринадесет с втора, двама с трета, десет с четвърта и пет с V ПКС, и 8 учители с две висши образования. Факт, който сам по себе си говори за стабилна образователна подготовка на учениците.
      Обучението в СОУ "Панайот Волов" е подчинено на идеите на гражданското образование и насочено към иновации, демократизъм, хуманизъм и приобщаване към европейските ценности в най-положителния общочовешки смисъл.
      За първи път в страната през учебната 2013 - 2014 година СОУ "Панайот Волов" - Шумен разкри две паралелки с кандидатстване след 7 клас, профил "Технологичен - Защита на информацията". Учебният план включва интензивно изучаване на английски език и основи на правото, криминалистика и криминология, защита на информацията, психология на престъпното поведение, национална сигурност.
      В обучението на учениците се включват преподаватели от ШУ "Епископ Константин Преславски", Национален военен факултет "Васил Левски", Академия на МВР - Симеоново и Международната академия за обучения по киберразследвания - София.