Средно училище "Панайот Волов"
град Шумен

Потребител: Анонимен
   Сентенция:
   За да спечелиш уважението на хората, трябва да бъдеш по-достоен от тях. Който се хвали, че е джентълмен, не е такъв.
   Забавно:
- Хенри, защо винаги излизаш от стаята, когато свиря на пианото и пея?
- А ти какво предпочиташ, скъпа? Да стоя при теб, та слугите да си мислят, че те бия?..

На основание чл. 104, ал. 1 от Наредба № 10/01/09/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
СУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ" град ШУМЕН

ОБЯВЯВА свободни места за учебната 2018/2019 година

    Прием след завършен VII клас

     ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"  

           9 б клас - 5 свободни места

     ПРОФИЛ „ТЕХНОЛОГИЧЕН - ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"

10 а клас - 3 свободни места
11 а клас - 3 свободни места
116 клас - 5 свободни места

    Прием след завършен VIII клас

    ПРОФИЛ „ТЕХНОЛОГИЧЕН - ТУРИЗЪМ" 11 в клас - 4 свободни места

    Необходими документи за кандидатстване:

        1. Заявление до директора /получава се от канцеларията по образец на училището/;
        2. Копие от учебния план, по който ученикът/чката/ се е обучавал/а/;

    При различие между училищните учебни планове учениците полагат
приравнителни изпити при условия и ред, определени от приемащото училище.

    Преместването на учениците се извършва по реда на Наредба № 10/01/09/2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

    Срок за подаване на документи - до 31.08.2018 година в канцеларията на
училището.

 

 

ПРИЕМ 2018 - 2019 ГОДИНА

Бъдещето започва оттук!

      СУ "Панайот Волов" - Шумен обявява прием за учебната 2018/2019 г. в I, V и VIII клас. От следващата учебна година обучението във всички степени целогодишно ще се осъществява на една смяна в изцяло обновена материална база.


      Прием в първи клас:
      Училището предлага иновативна програма с разширено изучаване от I до IV клас на компютърни науки, английски език, изобразително изкуство.


      Прием в пети клас:
      СУ "Панайот Волов" - Шумен обявява прием след завършен IV клас в иновативните паралелки "Знанието не е временно в училище съвременно".


      Прием след седми клас:
      От учебната 2018/19 г. училището разкрива прием в професионалната паралелка "Компютърна графика" с придобиване на трета степен на професионална квалификация.