Бъдещето започва оттук!

      Училище "Панайот Волов" - създадено през 1848 година е определило житейските и творчески траектории на много шуменци.
      Почти няма наш съгражданин, който пряко или косвено да не е свързан с историята на училището.
      Училище, в което са учили и работили Сава Доброплодни, Добри Войников, Васил Друмев, Панайот Волов, Иван Богоров, Атанас Гранитски, Трайко Симеонов, Янко Сакъзов, Димитър Благоев, Еньо Марковски, Станке Димитров, Васил Коларов и много други видни дейци на Възраждането и следосвобожденска България, може да се гордее със своите учители и възпитаници.      Организация на учебния процес, в условия на епидемична обстановка - присъствено и в електронна среда от разстояние.

      Учебните часове в електронна среда ще се провеждат във виртуалните класни стаи на Школо!

      За повече информация, свързана с обучението в Школо и други въпроси, потърсете класните ръководители.


      Учениците от начален етап /1-4 клас/, 5, 6, 9, 11 и 12 клас се обучават присъствено от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.!

      Учениците от начален етап /1-4 клас/, 6, 7, 8, 10 и 11 клас се обучават присъствено от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.!


"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Информация

Онлайн: 710

Посетители днес: 572

Общо: 3948728

Контакти:

E-Mail: su_pv@abv.bg

Директор: 054 802 653
        0894 305 031

Заместник-директор: 054 802 531

Шумен, ул. "Съединение" №100

Връзки

МОН РУО Академика Ресурси Матури Начални учители