Средно училище "Панайот Волов"
град Шумен

Потребител: Анонимен
   Сентенция:
   Ако искаш да се радваш на своето достойнство, трябва да зачиташ достойнството на другите.
   Забавно:
Лекар пита пациент - вегетарианец:
– Защо, Вие, убеденият вегетарианец, ядете заешко?
– За отмъщение. Те защо ядат зеле?


ПРИЕМ 2019 - 2020 ГОДИНА

Бъдещето започва оттук!

      СУ "Панайот Волов" - Шумен обявява прием за учебната 2019/2020 г. в I, V и VIII клас. От следващата учебна година обучението във всички степени целогодишно ще се осъществява на една смяна в изцяло обновена материална база.


      Прием в първи клас:
      Училището предлага иновативна програма с разширено изучаване от I до IV клас на компютърни науки, английски език, изобразително изкуство.

      Заповед: план-прием


      Прием в пети клас:
      СУ "Панайот Волов" - Шумен обявява прием след завършен IV клас в иновативните паралелки "Знанието не е временно в училище съвременно".


      Прием след седми клас:
      От учебната 2019/20 г. училището разкрива прием в професионалната паралелка "Компютърна графика" с придобиване на трета степен на професионална квалификация.